Hexalon

Svět plný her a dobrodružství

Svět Hexalonu je tvořen hexovou mapou. Jeden region obsahuje středový hex s názvem regionu a kolem něj šest hexů lokalit. Družina složená ze všech členů klubu putuje každý kluk po jedné lokalitě. Během klubu „prozkoumává“ danou lokalitu pomocí her a dalších aktivit. Na konci klubu jeden z členů určí, kam se půjde dál. Buď na jinou lokalitu stejného regionu, nebo, pokud již má družina za sebou turnaj v dané lokalitě, do jiného regionu, který je již na mapě odkryt nebo se odkryje právě v tento okamžik.

Pravidla a vybavení

Známé postavy Hexalonu:

Hexalon
Jedna lokalita Hexalonu

Cestovatelé Hexalon dobře znají
a proto se dokáží vybavit podle toho, do jaké lokality se zrovna chystají. Níže je uveden seznam lokalit a vybavení, které je pro vstup do nich vhodné.

  • Hory – šála
  • Jezera a moře – něco nafukovacího (kruh, křidélka a podobně)
  • Lesy – plyšák
  • Mokřady – igelitové nebo gumové doplňky oblečení
  • Pláně – provaz či šňůra se zátěží
  • Poušť – sluneční brýle

Obyvatelé Hexalonu si mohou přijít k pěkné várce XP a zlaťáků hned několika aktivitami.
Zde mají k dispozici seznam aktivit, jejich ocenění a případné potřebné dokumenty.

Všechny výše uvedené akltivity můžete sledovat na facebooku klubu.