Hexalon

Svět plný her a dobrodružství

Svět Hexalonu je tvořen hexovou mapou. Jeden region obsahuje středový hex s názvem regionu a kolem něj šest hexů lokalit. Družina složená ze všech členů klubu putuje každý kluk po jedné lokalitě. Během klubu „prozkoumává“ danou lokalitu pomocí her a dalších aktivit. Na konci klubu jeden z členů určí, kam se půjde dál. Buď na jinou lokalitu stejného regionu, nebo, pokud již má družina za sebou turnaj v dané lokalitě, do jiného regionu, který je již na mapě odkryt nebo se odkryje právě v tento okamžik.

Pravidla a vybavení

Známé postavy Hexalonu:

Hexalon
Jedna lokalita Hexalonu